Авторы

Agematsu Noriyasu
Akira Toriyama
Amio Yoko
Aoyama Gosyo
Aquaplus
Arakawa Hiromu
Ark Performance
Ayatsuji Yukito
CLAMP
Crystal na Yousuke
E.E. Smith
Esuno Sakae
Fujimaki Tadatoshi
FUJISAKU Junichi
Gainax
GoDo
GoDo
Great! Oh
Great! Oh
Hasegawa Keisuke
Hayao Miyazaki
Hayashi Hiroki
Hideaki Sorachi
Hideaki Sorachi
Higashiyama Meme
Hiromu Kumamoto
HoneyWorks
Hoshino Yukinobu
Hotta Kiichi
Houjyou Yutori