Режиссеры

Asano Fumiaki
Chuck Patton
Colin Levy
Daiiti Akitaro
Fumihiko Sori
Furuhashi Kazuhiro
Goto Keiji
Hatano Morio
Hirokawa Syuiti
Hiroshi Fukutomi
Hiroshi Hamasaki
Isakawa Denisu
Ishihara Shinji
Itoso Kenji
Kikuti Katsuya
Kimura Hiroshi
Kojima Masayuki
Komori Hideto
Kozo Kusuha
Kurihara Hazime
Kyujo Rıon
Masayuki Sakoi
Michael Dante DiMartino; Bryan Konietzko
Miyazawa Tsutomu
Mizusima Tsutomu
Morino Yusei
Morisato Kozo
Morisato Kozo
Motizuki Tomomi
Nomura Tetsuya